VALORS

RESPONSABILITAT

 

La nostra entitat és conscient de la sensibilitat del sector i treballa amb el màxim rigor per garantir un servei de qualitat, protegint els drets de tots els nostres usuaris.

 

 

COMPROMÍS

 

Estem plenament compromesos amb el Tercer Sector i lluitem per aconseguir la màxima igualtat de tracte i justícia social. De la mateixa forma, les nostres actuacions estan dirigides a potenciar l'autonomia dels nostres usuaris.

 

 

INTEGRACIÓ

 

Fomentem la interactuació directa i permanent entre els nostres usuaris i el seu entorn per afavorir unes relacions fluïdes i inclusives.

 

 

BENESTAR

 

Els nostres professionals tenen com a prioritat que els usuaris gaudeixin de la màxima qualitat de vida possible. El suport i l'ajuda a les famílies és permanent, ja que la finalitat és que es sentin recolzats.

 

 

ENTUSIASME

 

La il·lusió és el motor que ens impulsa per aconseguir que el nostre col·lectiu aconsegueixi la màxima integració, la igualtat de drets i d'oportunitats. L'actitud positiva és clau per fomentar un bon ambient i assolir els objectius.

 

 

CREATIVITAT I INNOVACIÓ

 

Sempre estem cercant noves activitats que oferir als nostres usuaris amb l'objectiu de mantenir alt el grau de motivació i buscar la seva superació personal.


ÈTICA

IGUALTAT

 

La igualtat és un dret fonamental que s'ha de respectar. No tots som iguals, però sí que tenim els mateixos drets i hem de tenir les mateixes oportunitats.

 

 

LLIBERTAT

 

Totes les persones tenen dret a decidir sobre les qüestions que afecten a la seva vida, sense que ningú els obligui a decidir. Per poder exercir la llibertat, necessitem respecte i, de vegades, suport.

 

 

INTIMITAT

 

El dret a la intimitat està lligat a la dignitat. La intimitat del cos, les coses, els espais i les dades personals són molt important per les persones i s'han de respectar.

 

 

AJUDA

 

Ajudar significa influir positivament en la vida de les persones. Sorgeix de la responsabilitat que tenim cap als altres, sobretot si es troben en situació d'especial vulnerabilitat. Sempre que s'ajuda a altres persones, s'ha de tenir en compte la seva dignitat, igualtat, llibertat i intimitat.

 

 

JUSTÍCIA

 

Ser just significa respectar i promoure els drets de totes les persones, tractant-les tenint en compte la seva situació i necessitats. Tots tenim els mateixos drets i hem de reacccionar davant les injustícies.

 

 

QUALITAT

 

La qualitat és un factor molt lligat a la satisfacció de les necessitats de les persones. Una persona feliç és sinònim d'una atenció i un servei de qualitat.

 

 

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I RESPONSABILITAT SOCIAL

 

En una organització, la participació de les persones en allò que els afecta és una mostra de reconeixement i un instrument indispensable per a la consecució dels objectius.

Resulta fonamental tenir en compte les opinions de les persones i la voluntat per construir un món millor.