SERVEIS

La nostra entitat ofereix un ampli ventall de serveis amb la intenció de cobrir totes les possibles necessitats que puguin tenir tant els nostres usuaris com les seves famílies i tutors. D'acord amb la nostra filosofia, treballem contínuament per oferir nous serveis que s'adaptin als nous reptes que diàriament es van presentant.

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL

 

El servei de teràpia ocupacional està recollit dins de la cartera de serveis socials fixats per la Generalitat de Catalunya i s'ofereix d'una forma totalment gratuïta. Aquest servei queda conformat per totes les activitats que desenvolupem dins i fora de les nostres instal·lacions.

SERVEI DE PSICOLOGIA

 

Els nostres professionals fan un seguiment continu als usuaris mitjançant entrevistes personals i enquestes de satisfacció. La finalitat és detectar les activitats i els estímuls que afavoreixen el seu desenvolupament com a persones i incrementar el seu benestar general. Els usuaris reben el suport inmediat dels tècnics davant qualsevol situació que es produexi al centre i els pugui crear engoixa.

SERVEI DE PEDAGOGIA

 

El nostre equip elabora periòdicament, i de forma personalitzada, un horari amb activitats per potenciar al màxim la comunicació i les habilitats dels usuaris, amb l'objectiu d'afavorir una interrelació el màxim fluïda possible amb el seu entorn. 

SERVEI D'ORIENTACIÓ SOCIO-LABORAL

 

Aquest servei té la finalitat d'aconseguir que cada usuari estigui al recurs més edient segons les seves característiques, fent un estudi de les seves aptituds, necessitats i evolució.

SERVEI DE SUPORT A LA FAMILIA

 

La nostra voluntat és que els familiars o tutors es sentin recolzats i acompanyats, establint una comunicació fluïda i permanent per ajudar en qulsevol tràmit que hagin de realitzar davant l'Administració o diferents entitats privades.

 

SERVEI DE CATERING

 

El centre ofereix opcionalment un servei de catering per aquells usuaris que ho desitgin. Mensualment es fa arribar a les famílies o persones responsables, els menús programats amb la seva informació nutricional. Aquest servei es pot sol·licitar mensualment o puntualment.

SERVEI DE TRANSPORT

 

Opcionalment també es pot sol·licitar el servei de transport, sempre i quan el recorregut s'adeqüi amb els recorreguts fixats 


No es posible ver el contenido de Powr.io debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (funcional y marketing) para aceptar la Política de cookies de Powr.io y poder ver el contenido. Puedes encontrar más información al respecto en la Política de privacidad de Powr.io.