ACTIVITATS

El nostre Centre Ocupacional ofereix als usuaris una ampli ventall d'activitats que els ajuden a sentir-se part activa del seu entorn, afavorir la seva integració i potenciar la seva autonomia personal. Per assolir aquests objectius, continuament estem a la recerca de noves activitats, però sempre respectant les que millors resultats donen.

 

El nostre equip de professionals elabora un programa individualitzat per a cada usuari, triant per ells les activitats més adients, però sempre tenint en compte els seus gustos i preferències. La prioritat per a nosaltres és el benestar i la satisfacció personal dels usuaris, per aquest motiu, cadascú disposa del seu propi horari d'activitats.

 

Les activitats que es realitzen estan enfocades per incidir sobre l'ajustament personal i social de cada persona, treballant dimensions com la comunicació, la cura personal, les habilitats socials i acadèmiques o la salut. Amb la finalitat d'aconseguir el màxim desenvolupament personal, donar un millor servei i una atenció més personalitzada, les activitats es realitzen en grups molt reduïts.

 

Les activitats es desenvolupen tant a les nostres instalacions com a l'exterior i les més destacades són les següents:

 

TERÀPIA OCUPACIONAL

  

Aquesta és una activitat molt important que tots els usuaris realitzen diàriament i consisteix en la manipulació de diferents materials per obtenir un producte acabat o semi-acabat. Els objectius són incidir en els hàbits i actituds laborals, que l'usuari sigui conscient de les seves capacitats i vegi que és capaç de realitzar feines productives per les quals obtindrà una gratificació mensual simbòlica.


MUSICOTERÀPIA

 

La musicoteràpia és una tècnica de comunicació, principalment no verbal, on s'utilitzen els elements sonors, la música i el so amb finalitats terapèutiques. La utilitzem com un recurs per treballar i facilitar la comunicació.


HOQUEI

 

El nostre centre compte amb un equip d'hoquei que participa a la lliga Hoquei Plus i a diferents tornejos durant l'any. Gràcies a la col·laboració del tècnic de disminuïts del districte de Sants-Monjuïc, el FC Barcelona i la Federació Catalana de Hoquei, podem gaudir de material i instal·lacions per poder fer entrenaments i competicions.


PETANCA

 

Aquesta activitat és una de les que compta amb més tradició, ja que és un esport que ens ajuda a transmetre molts valors als usuaris. A més, anualment, en col·laboració amb la Casa Gran del barri de Sants, celebrem un torneig al Parc de Can Mantega que finalitza amb una entrega de premis.


PISCINA / AQUA GYM

 

L'activitat de piscina és de caràcter voluntari i es desenvolupa al Centre Esportiu Municipal de la Bordeta. Cada setmana, un grup d'usuaris realitza una sessió on fan diferents exercicis dins de l'aigua sota les indicacions de monitors especialitzats i amb el suport de professionals de la nostra entitat.


AERÒBIC

 

Aquesta activitat es realitza a les nostres instal·lacions amb la finalitat de millorar la psicomotricitat, millorar l'estat físic i afavorir a que els usuaris agafin uns hàbits saludables de vida.


PING PONG

 

Activitat destinada a usuaris que gaudeixen d'una major coordinació motriu. Grups molt reduïts d'usuaris juguen individualment o en parelles i es duu a terme al Parc de Can Mantega.


CUINA

 

Setmanalment un parell de grups d'usuaris elaboren un plat sencill seguint els pasos d'alguna recepta. L'objectiu és que els usuaris es familiaritzin amb el mòn de l'alimentació: diferenciar aliments, manipular-los, seguir el procediment d'una recepta, utilitzar correctament els diferents estris, adquirir uns hàbits d'higiene i comportar-se de forma correcta a llocs públics con supermercats o altres establiments.


TEATRE

 

El teatre és una important eina d'integració social, comunicació i expressió. Resulta de gran ajuda per abordar conflictes des de l'autocontrol, la confiança i l'estima. Gràcies a la col·laboració de l'ajuntament del districte disposem d'una sala d'actes per assajar i fer representacions tant pels familiars dels usuaris com per altres entitats socials.


INFORMÀTICA

 

Les tecnologies de la informació afavoreixen la comunicació entre les persones i dóna accès a molta informació. Per aquest motiu és molt important saber fer-ne un bon ús. L'objectiu és introduir als usuaris en aquest món, familiaritzar-se amb les noves tecnologies mitjançant tablets i aprendre a utilitzar-les.


HORTS URBANS

 

La nostra entitat disposa de dos espais fora del nostre centre per desenvolpuar l'activitat. Tots el usuaris hi participen setmanalment amb l'objectiu de que aprofundeixin en el coneixement del cicle natural de les plantes i vegetals. Els productes obtinguts fruit d'aquesta activitat es fan servir per altres activitats que es realitzen al centre.


HÀBITS I AUTONOMIA

 

Aquesta activitat va dirigida a assolir hàbits, habilitats i actituds personals que possibilitin una millor qualitat de vida i la màxima autonomia de les persones ateses. Treballant diàriament aquests paràmetres es pretén que s'adquireixin, s'interioritzin i passin a formar part de la seva rutina.


BIBLIOTECA

 

La bilioteca Municipal Vapor Vell ens facilita un espai per poder realitzar l'activitat a les seves instal·lacions. Mitjançant aquesta activitat els usuaris es relacionen amb el seu entorn, aprenen a com comportar-se en espais socials, es fomenta la responsabilitat i la motivació per buscar material i informació del seu interès.


IMATGE I ESTÈTICA

 

Activitat dirigida a tots els usuaris que treballa l'ajustament personal i social per aconseguir que els nostres usuaris presentin un aspecte agradable i aprenguin a potenciar les seves característiques. L'objectiu és que la seva autoestima sigui el més elevada possible i treballar al màxim la higiene personal.

 


LECTURA, ESCRIPTURA I CÀLCUL

 

Els usuaris s'agrupen per treballar aquestes activitats tenint en compte el nivell i els coneixements que tinguin. Cadascú té una carpeta pròpia per poder fer un seguiment de la seva evolució. La finalitat és que cada persona assoleixi la màxima fluïdesa, sempre dins de les seves possibilitats.


AUDIOVISUALS

 

Aquesta activitat té diferents vessants, ja que s'utilitza tant per veure pel·lícules o series que siguin del gust dels usuaris, com per passar vídeos i documentals relacionats amb les sortides programades o els centres d'interès treballats.


MANUALITATS

 

Els usuaris realitzen treballs manuals plàstics o artístics relacionats amb les festivitats, les estacions de l'any, els centres d'interès o les sortides. La intenció és que els usuaris treballin amb diferents materials i prenguin conscinècia de les possibilitats que ofereixen.


PASSEIG

 

Les petites sortides s'aprofiten per treballar l'educació cívica, els conceptes d'educació viària, la relació i la comunicació amb l'entorn i entre els copmpanys, la utilització del transport públic i els hàbits de vida saludables.


BINGO

 

Aquest joc d'atzar és una activitat amb la qual els usuaris gaudeixen molt, ja que cada guanyador aconsegueix un petit obsequi com a premi. El funcionament és molt dinàmic i els monitors s'encarreguen de supervisar i ajudar als usuaris que ho necessitin per tal de que tots tinguin les mateixes possibilitats de guanyar.


JOCS DE TAULA

 

Els jocs com el dominó, el parxís o les cartes serveixen per fomentar les relacions socials, ja que han d'interactuar entre ells i resoldre els possibles conflictes que puguin sorgir. També són útils per ajudar a adquirir coneixements bàsics com els números o els colors i per aprendre a respectar les normes.


CALAIX DE SASTRE

 

Aquesta és una activitat d'esbarjo destinada a que els usuaris dispossin de temps per realitzar tasques com la costura, els passatemps, els trencaclosques o la lectura.


SORTIDES

 

El centre organitza cada mes una excursió per a tots els usuaris. Aquestes sortides van variant cada any en funció dels centres d'interès que es treballin i dels esdeveniments populars de la ciutat. El mitjà de transport, la durada i el número d'usuaris per a cada sortida va en funció de les característiques de la mateixa.